O nás

Agrosa hospodaří na 660 ha vesměs propachtované půdy.

zabývá se pěstováním obilnin,cukrové řepy a olejnin