O nás

Agrosa hospodaří na 599 ha vesměs propachtované půdy.

zabývá se pěstováním obilnin, cukrové řepy a olejnin