Pozvánka na jednání řádné valné hromady spol. Agrosa 31.5.2024

25.04.2024 17:31

P O Z V Á N K A

 

na jednání řádné valné hromady spol. Agrosa a.s.

 

 

Název společnosti: Agrosa a.s.

Sídlo společnosti : Plzeňská 43, PSČ 252 19, Chrášťany

Den, hod. a místo konání : 31.05.2024 – 10.00 hod., Pivovarská Krčma Chýně,Družstevní 28

253 03 Chýně

 

Hlasovací právo jednoho hlasu má držitel akcie v nominální hodnotě 1.000,- Kč každá.

 

 

Program jednání valné hromady:

---------------------------------------

1. Volba orgánů valné hromady

2. Zpráva představenstva o činnosti akciové společnosti za rok 2023

3. Zpráva o roční účetní závěrce a.s. Agrosa za rok 2023

4. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2023

5. Zpráva dozorčí rady k roční závěrce za rok 2023

6. Návrh a volba členů dozorčí rady na další funkční období

7. Projednání návrhu na usnesení z valné hromady

8. Závěr

 

 

Údaje vztahující se k účetní závěrce jsou k dispozici k nahlédnutí do doby konání VH

v sídle společnosti ( kancelář Ing. Šmerdové – Spojová 116, Chýně) a na webových stránkách www.agrosa.cz

 

 

V Chrášťanech 23.04.2024 Ing. Petr Novák

předseda představenstva

 

 

Rozdělovník:

Akcionáři Agrosa a.s.