Pozvánka na jednání řádné valné hromady spol. Agrosa a.s. 22.5.2015

18.04.2015 20:40
  POZVÁNKA
 
na jednaní řádné valné hromady spol. Agrosa a.s.
 
Název společnosti: Agrosa a.s.
Sídlo společnosti : Chrášt'any 43, PSČ 25219, Rudná
Den, hod. a misto konání : 22.05.2015 - 9.00 hod., hospoda ,,U veselého kuchaře" v Chýni 56.
 
Hlasovací právo jednoho hlasu má držitel akcie v nominální hodnotě 1.000,- Kč každá
 
Program jednání valné hromady:
 
1. Volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o činnosti akciové společnosti za rok 2014.
3. Roční uzávěrka s.s. Agrosa za rok 2014.
4. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2014.
5. Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce za rok 2014.
6. Návrh odměn pro členy dozorčí rady a představenstva vč.odměn dle PS
7. Návrh na zadání auditu akciové spol. Agrosa za hospodářský rok 2015.
8. Projednání návrhu na usnesení z valné hromady
9. Závěr
 
Údaje vztahující se k účetní závěrce jsou k dispozici k nahlédnutí do doby konání VH v sídle společnosti( kancelář ing.Šmerdové - Spojová 116, Chýně)
a na webových stránkách www.agrosa.cz
 
Rozdělovník:
Akcionáři Agrosa a..s.
 
V Chrášt'anech 30.7 .2014                                       Jan Hrnčíř předseda představenstva
 
Údaje o předběžném výsledku hospodaření za rok 2014 ZDE