Pozvánka na jednání řádné valné hromady spol. Agrosa a.s. 26.4.2019

17.03.2019 20:57
      P O Z V Á N K A
 
na jednání řádné valné hromady spol. Agrosa a.s.
 
 
Název společnosti: Agrosa a.s.
Sídlo společnosti :  Plzeňská 43, PSČ 252 19, Rudná 
Den, hod. a místo konání : 26.4.2019 – 9.00 hod., hospoda „U veselého kuchaře“ v Chýni, Hlavní č.p. 56.
 
 
Hlasovací právo jednoho hlasu má držitel akcie v nominální hodnotě 1.000,- Kč každá.
 
 
Program jednání valné hromady:
---------------------------------------
  1.  Volba orgánů valné hromady  
  2.  Zpráva představenstva o činnosti akciové společnosti za rok 2018
  3.  Roční účetní závěrka a.s. Agrosa za rok 2018
  4   Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018
  5.  Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce za rok 2018
  6.  Návrh a volba členů představenstva na další funkční období  
  7.  Návrh a volba členů dozorčí rady na další funkční období   
  8 . Projednání návrhu na usnesení z valné hromady
  9.  Závěr
 
 
      Údaje vztahující se k účetní závěrce a k návrhu a volbě členů představenstva a dozorčí rady  jsou k dispozici k nahlédnutí do doby konání VH v sídle společnosti (kancelář ing. Šmerdové – Spojová č.p. 116, Chýně) a na webových stránkách  www.agrosa.cz
 
 
 
 
 
V Chrášťanech  12.3.2019                                           Jan Hrnčíř
                                                                            předseda představenstva