Pozvánka na jednání řádné valné hromady spol. Agrosa a.s. 19.5.2023

12.04.2023 19:14

P O Z V Á N K A

 

na jednání řádné valné hromady spol. Agrosa a.s.

 

Název společnosti: Agrosa a.s.

Sídlo společnosti : Plzeňská 43, PSČ 252 19, Chrášťany

Den, hod. a místo konání : 19.05.2023– 10.00 hod.

Pivovarská Krčma Chýně, Družstevní 28, 253 03 Chýně

 

Hlasovací právo jednoho hlasu má držitel akcie v nominální hodnotě 1.000,- Kč každá.

 

Program jednání valné hromady:

---------------------------------------

1. Volba orgánů valné hromady

2. Zpráva představenstva o činnosti akciové společnosti za rok 2022

3. Zpráva o roční účetní závěrce a.s. Agrosa za rok 2022

4. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2022

5. Zpráva dozorčí rady k roční závěrce za rok 2022

6. Projednání návrhu na usnesení z valné hromady

7. Závěr

 

Údaje vztahující se k účetní závěrce jsou k dispozici k nahlédnutí do doby konání VH

v sídle společnosti ( kancelář Ing. Šmerdové – Spojová 116, Chýně) a na webových stránkách www.agrosa.cz

 

 

V Chrášťanech 14.04.2023 Ing. Petr Novák

předseda představenstva

 

Rozdělovník:

Akcionáři Agrosa a.s.