Pozvánka na jednání řádné valné hromady spol. Agrosa a.s. 16.6.2017

30.04.2017 21:07

 P O Z V Á N K A

na jednání řádné valné hromady spol. Agrosa a.s.

 

Název společnosti: Agrosa a.s.

Sídlo společnosti : Plzeňská 43, PSČ 252 19, Rudná

Den, hod. a místo konání : 16.6.2017 – 9.00 hod., hospoda „U veselého kuchaře“ v Chýni, Hlavní č.p. 56.

 

Hlasovací právo jednoho hlasu má držitel akcie v nominální hodnotě 1.000,- Kč každá.

 

Program jednání valné hromady:

---------------------------------------

1. Volba orgánů valné hromady

2. Zpráva představenstva o činnosti akciové společnosti za rok 2016

3. Roční uzávěrka a.s. Agrosa za rok 2016

4 Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016

5. Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce za rok 2016

6. Návrh odměn pro členy dozorčí rady a představenstva vč.odměn dle PS

7. Návrh na zadání auditu akciové spol. Agrosa za hospodářský rok 2017

8 . Projednání návrhu na usnesení z valné hromady

9. Závěr

 

Údaje vztahující se k účetní závěrce jsou k dispozici k nahlédnutí do doby konání VH v sídle společnosti (kancelář ing. Šmerdové – Spojová č.p. 116, Chýně) a na webových stránkách www.agrosa.cz

 

V Chrášťanech 27.4.2017 Jan Hrnčíř

předseda představenstva

 

Rozdělovník:

Akcionáři Agrosa a..s.