Pozvánka na jednání řádné valné hromady spol.Agrosa a.s.

19.05.2014 14:47

P O Z V Á N K A

 

na jednání řádné valné hromady spol. Agrosa a.s.

 

 

Název společnosti: Agrosa a.s.

Sídlo společnosti :  Chrášťany 43, PSČ 252 19, Rudná

Den, hod. a místo konání : 23.5.2014 – 9.00 hod., hospoda „U veselého kuchaře“ v Chýni,

                                           Hlavní ul.

 

Hlasovací právo jednoho hlasu má držitel akcie v nominální hodnotě 1.000,- Kč každá.

 

 

Program jednání valné hromady:

---------------------------------------

  1.  Volba orgánů valné hromady 

  2.  Zpráva představenstva o činnosti akciové společnosti za rok 2013

  3.  Roční uzávěrka a.s. Agrosa za rok 2013

  4   Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2013

  5.  Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce za rok 2013

  6.  Návrh odměn pro členy dozorčí rady a představenstva vč.odměn dle PS

  7.  Návrh a volba členů představenstva na další funkční období

  8.  Návrh a volba členů dozorčí rady na další funkční období

  9.  Informace o účinnosti Korporačního zákona č.90/2012Sb. ve vztahu k akc.spol.

10.  Návrh na zadání auditu akciové spol. Agrosa za hospodářský rok 2014

11.  Projednání návrhu na usnesení z valné hromady

12.  Závěr

 

 

      Údaje vztahující se k účetní závěrce jsou k dispozici k nahlédnutí do doby konání VH v sídle společnosti  /kancelář ing. Šmerdové – Spojová č.p. 116, Chýně/ a na www.agrosa.cz.

 

 

 

V Chrášťanech  17.4.2014                                           Jan Hrnčíř

                                                                            předseda představenstva