Pozvánka na jednání mimořádné valné hromady spol. AGROSA a.s

31.07.2014 21:05
  POZVANKA
 
na jednaní mimořádné valné hromady spol. Agrosa a.s.
 
Název společnosti: Agrosa a.s.
Sídlo společnosti : Chrášt'any 43, PSČ 25219, Rudná
Den, hod. a misto konání :29.8.2014 - 9.00 hod., hospoda ,,U veselého kuchaře" v Chýni,Hlavni ul.
Hlasovací právo jednoho hlasu má držitel akcie v nominální hodnotě 1.000,- Kč
 
Program jednání valné hromady:
 
1. Volba orgánů valné hromady
2. Návrh a projednání stanov akciové společnosti , přizpůsobených zákonu č.90/2012 Sb.,
    o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
3. Schválení nově přizpůsobených stanov
4. Závěr
 
 
Rozdělovník:
Akcionáři Agrosa a..s.
Návrh novych stanov je k nahlédnutí na webových strankách AGROSA a.s.,nebo v sídle slolečnosti.
 
V Chrášt'anech 30.7 .2014                                       Jan Hrnčíř předseda představenstva
 

Návrh stanov ZDE:návrh stanov.PDF (2965410)

 

Případné připomínky k návrhu stanov podejte do 25.08.2014 v písemné formě

na adresu Agrosa a.s. , Chrášťany 43, 252 19 Rudná